מידע וטפסים

"מרוץ עמק המעיינות" יתקיים בתאריכים 11-12/4/2019.
תנאי ההשתתפות מותנים במילוי טופסי הבריאות וחתימה על התקנון.

תקנון
צפייה בקובץ PDF

הצהרת בריאות ושחרור מאחריות
צפייה בקובץ PDF