מידע וטפסים

"מרוץ שבילי עמק המעיינות" יתקיים ביום שישי 19/3/2021.
תנאי ההשתתפות מותנים במילוי טופסי הבריאות וחתימה על התקנון.

תקנון
צפייה בקובץ PDF

הצהרת בריאות ושחרור מאחריות
צפייה בקובץ PDF