אבנר רוז ז"ל

מקצה 10 ק"מ ומקצה 5 ק"מ שיוזנקו מוקדשים לזכרו של אבנר.

את אבנר אנו מכירים מיום לידתו.

בנערותו ובבגרותו התגלה אבנר כאדם המלכד סביבו חברים רבים מבלי להתייחס לדת מין גיל וצבע.

אבנר אדם אוהב טבע ,חובב טיולים וצילום ומעל לכל "אהבת הארץ",

את דגל ישראל נשא לכל מקום שרגליו הוליכוהו וכך חינך את חייליו ביחידה המובחרת בה שירת .

למרוץ שבילי עמק המעיינות נוסיף מסלול 10 ק"מ ומסלול 5 ק"מ לזכרו ,

בדרך זו נציין וננציח את שמו כרצון להעביר את מורשתו קצרת שנים אך רבת המשמעויות.

כתבו מנדי שור ואליעזר אבנון, מייסדי המרוץ, תושבי עמק המעיינות.