מידע וטפסים

"מרוץ שבילי עמק המעיינות" יתקיים ביום שישי 31/3/2023.
תנאי ההשתתפות מותנים במילוי טופסי הבריאות וחתימה על התקנון.

תקנון
צפייה בקובץ PDF

הצהרת בריאות ושחרור מאחריות
צפייה בקובץ PDF